Tag Archive: ครูกวดวิชาภาษาอังกฤษ ม.5 ตามบ้าน ท่าพระ

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตัวต่อตัว ชิดลม

สอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน นานา

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตัวต่อตัว ชิดลม เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตัวต่อตัว ชิดลม ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เป็นปัญหาหลักของคนไทยมาก เพราะเด็กไทยกลัวที่จะเรียนภาษาอังกฤษ กลัวที่จะพูดกับชาวต่างชาติ แต่วันนี้ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย สนุกสนาน และน่าเรียนยิ่งขึ้นหากท่านเลือกติวภาษาอังกฤษกับเรา หรืออยากจะติวเพื่อสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็มีให้เลือก โดยน้องๆสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายช่วงอายุ จะเลือกเรียนพิเศษตามบ้าน เรียนตัวต่อตัว หรืออยากจะเรียนเป็นกลุ่มย่อยก็ได้ ทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องวังวนไปรับไปส่งหรือกลัวอันตรายตอนลูกไปเรียน   Grammar Error Vocabulary Reading Writing Speaking   หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ม.5 ไทย ภาษาอังกฤษ ม.5 Gifted ภาษาอังกฤษ ม.5 English Program ภาษาอังกฤษ…
Read more

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตามบ้าน ท่าพระ

สอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้าน นานา

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตามบ้าน ท่าพระ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตามบ้าน ท่าพระ วางรางฐานให้แข็งแกร่งปูไปถึงการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นำไปประยุกต์ใช้งานได้มองโจทย์และแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆได้  ส่วนใหญ่วิชานี้จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ หลักภาษา เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ ติวเตอร์แต่ละคนมีความถนัดและเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ Grammar Error Vocabulary Reading Writing Speaking   หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ม.5 ไทย ภาษาอังกฤษ ม.5 Gifted ภาษาอังกฤษ ม.5 English Program ภาษาอังกฤษ ม.5 Inter ภาษาอังกฤษ ม.5 Bilingual   สอนอังกฤษได้เป็นอย่างดี…
Read more