Tag Archive: ครูกวดวิชาอังกฤษ ม.2 ตัวต่อตัว สุทธิสาร

ครูสอนพิเศษอังกฤษ ม.2 ตัวต่อตัว สุทธิสาร

รับสอนพิเศษอังกฤษ ม.1 ที่บ้านตัวต่อตัว ลาดพร้าว

ครูสอนพิเศษอังกฤษ ม.2 ตัวต่อตัว สุทธิสาร ครูสอนพิเศษอังกฤษ ม.2 ตัวต่อตัว สุทธิสาร มีนักเรียนหลายคนเลือกที่จะเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว ซึ่งเราจะช่วยให้นักเรียนบรรลุและมีศักยภาพทางภาษาเพิ่มขึ้น ลักษณะหาครูสอนพิเศษที่บ้าน และการเลือกครูสอนพิเศษตัวต่อตัวทางเราจะเป็นคนคัดเลือกมาก่อนหนึ่งชั้น และจะแจ้งให้ทางผู้เรียนทราบก่อนว่าจะมีครูสอนพิเศษท่านไหนว่างบ้าง แล้วทางผู้เรียนค่อยเป็นผู้เลือกอีกที  โดยทางเราจะมีการแจ้งประวัติครูทุกคนก่อนการเรียนทุกครั้งเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน และความน่าเชื่อถือของทางสภาบันจุฬาติว   หลักสูตร อังกฤษ ม.2 ไทย อังกฤษ ม.2 Gifted อังกฤษ ม.2 English Program อังกฤษ ม.2 Inter อังกฤษ ม.2 Bilingual   สอนพิเศษด้วยคุณภาพที่มาตรฐานตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ ในราคาที่ต่ำกว่าเรียนตามสถาบัน อยากติววิชาอะไรเราจัดติวให้ตามวิชานั้น อยากได้ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ เราก็มีสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน…
Read more