Tag Archive: ครูสอนคณิตที่บ้านตัวต่อตัว ได้ผลจริง ลาซาล

ครูสอนคณิตที่บ้านตัวต่อตัว ได้ผลจริง ลาซาล

รับกวดวิชาคณิตที่บ้าน แถวเกษตร

ครูสอนคณิตที่บ้านตัวต่อตัว ได้ผลจริง ลาซาล ครูสอนคณิตที่บ้านตัวต่อตัว ได้ผลจริง ลาซาล นำทีมครูสอนพิเศษจากจุฬา ธรรมศาสตร์ ฯลฯ สอนตามแบบแผนของทางโรงเรียน เจาะลึกข้อสอบจริง มีตัวอย่างข้อสอบเก่าให้ทำ เพื่อความคุ้นเคยและรู้เทคนิคการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เน้นความเข้าใจไม่เน้นท่องจำ   ระดับชั้น คณิต อนุบาล อ.1-อ.3 คณิต ประถม ป.1-ป.6 คณิต มัธยม ม.1-ม.6 คณิต มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   น้องๆที่ต้องการครูสอนพิเศษคณิต สามารถติดต่อเรียนได้ทั่วทุกเขตในกรุงเทพ และแถวลาซาล สามารถสมัครเรียนได้ผ่านทางเวป…
Read more