Tag Archive: ครูสอนพิเศษวิทย์ตัวต่อตัว ตลาดสามย่าน

ติววิทย์ตัวต่อตัว ตลาดสามย่าน

รับสอนแคลคูลัสตัวต่อตัว

ติววิทย์ตัวต่อตัว ตลาดสามย่าน ติววิทย์ตัวต่อตัว ตลาดสามย่าน วิชาที่น้องๆไม่ค่อยเข้าใจกัน เพราะเนื้อหาที่ใหม่มีการทดลองเข้ามาเกี่ยวข้อง และที่สำคัญอย่างมากเป็นวิชาที่ต้องใช้การจำและคำนวนเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งทำให้ยิ่งยากเข้าไปอีก การเรียนพิเศษเพื่อปูพื้นฐานให้ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ดังนั้นหากน้องๆเก่งวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนนี้น้องๆก็จะมีพื้นฐานที่ดีที่จะมีไว้ใช้ในอนาคต อย่าง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น ติววิทย์ อนุบาล อ.1-อ.3 ติววิทย์ ประถม ป.1-ป.6 ติววิทย์ มัธยม ม.1-ม.6 ติววิทย์ มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual…
Read more