Tag Archive: ครูสอนพิเศษออนไลน์ตัวต่อตัว

ครูสอนพิเศษ ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว

ครูสอนพิเศษ ป.4 Online

ครูสอนพิเศษ ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว ครูสอนพิเศษ ป.4 ออนไลน์ตัวต่อตัว ทางครูจะให้ความสำคัญกับปัญหา และจุดอ่อนของตัวนักเรียน โดยมุ่งแก้ปัญหาจุดด้อยพร้อมๆกับพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้น ให้เกิดข้อดีในทุกๆด้าน ติวเตอร์พร้อมในทุกวิชา จะแยกติวตามรายวิชา โดยให้ติวเตอร์เป็นศูนย์กลางทางการเรียน ให้ผู้เรียนเสาะหาซักถามปัญหาการเรียนทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ต้องกลัวว่าเรียนไม่ทันเพื่อน เกรดตกอีกต่อไป   ลักษณะการสอน เน้นความเข้าใจของน้องๆเป็นหลัก สอนเป็นกันเอง ด้วยวัยติวเตอร์ไม่สูง มีเทคนิคเพื่อให้น้องๆเข้าใจมากยิ่งขึ้น   รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4 วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาษาอังกฤษ ป.4 ภาษาไทย ป.4 ภาษาจีน ป.4 สังคม ป.4 (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น และแยกตามวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)  …
Read more