Tag Archive: ครูสอนพิเศษ ม.1 ตามบ้าน ลาดกระบัง

รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดกระบัง

รับสอนแคลคูลัสตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดกระบัง รับสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดกระบัง ทุกวิชาตามน้องๆต้องการ ต้องการให้ไปสอนที่ไหน หรือตามห้าง ตามโรงเรียน ก็สามารถจัดสถานที่ได้ตามสะดวก เรามีทีมงานจัดสอนกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และแบบเรียนตัวต่อตัว ด้วยติวเตอร์คุณภาพคับแก้วพร้อมจะส่งไปสอนตามสถานที่ต่างๆได้ทุกเมื่อ ทางผู้เรียนสามารถระบุความต้องการได้ว่าจะต้องการติวเตอร์แบบใด ติวเตอร์เฉพาะวิชาอะไร ซึ่งทางสถาบัน “ติวเตอร์โกโฮม” ได้มีการคัดสรรติวเตอร์ให้น้องๆแล้ว ระยะเวลาการเรียนทั้งหมดสามารถระบุได้ หรือแล้วแต่การรับรู้ของน้องๆเองก็ได้   คณิตศาสตร์ ม.1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาษาไทย ม.1 สังคม ม.1 ฟิสิกส์ ม.1 เคมี ม.1 ชีวะ…
Read more