Tag Archive: ครูอัสสัม สอนพิเศษ

ติวเตอร์สอร์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์สอร์ เพศ: ชาย วันเกิด: 03/10/1988 อายุ: 23 ที่อยู่ปัจจุบัน: 997 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวังนนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.16 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 2.69 ข้อมูลการศึกษา:…
Read more