Tag Archive: ครู สอน พิเศษ วิทยาศาสตร์

ติวเตอร์นุ้ยหนุ่ย

ชื่อเล่น: นุ้ยหนุ่ย เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.57 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ประยุกต์-เครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม GPA (ปริญญาตรี): 2.95 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Math G1-G6 scienc…
Read more