ติวเตอร์นุ้ยหนุ่ย

ชื่อเล่น: นุ้ยหนุ่ย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.57 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ประยุกต์-เครื่องมือวัดวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม GPA (ปริญญาตรี): 2.95 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์Math G1-G6 scienc G1-G6 เคมี/ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ป1-ม3 คณิตศาสตร์ ป1-ป6 รูปแบบการสอน: เน้นให้เทคนิคเพิ่มเติมจากในห้องเรียน และให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ สไตล์การสอนจะปรับตามลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนค่ะ ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษมาประมาณ 7 ปีแล้วค่ะ ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปี 1 Math G1-G6 …

ติวเตอร์นุ้ยหนุ่ย Read More »