Tag Archive: ครู สอน ฟิสิกส์

ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม

ชื่อเล่น: จ๋อมแจ๋ม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: ศึกษาศาสร์ สาขา(วิชาเอก): ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.13 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นอนุบาล…
Read more