Tag Archive: คลองถมวัดพิเรนทร์

ติวเตอร์ภู่กัน

ชื่อเล่น: ภู่กัน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จิตวิทยาการแนะแนว GPA (ปริญญาตรี): 3.21 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ป.1-4 สังคม-ไทย ป.1-6 รูปแบบการสอน: เน้นการสอนที่เป็นกันเอง…
Read more