Tag Archive: คลองสามวาเข้าสุเหร่าคลองสิบเอ็ด

ติวเตอร์อั้ม

ชื่อเล่น: อั้ม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นครนายกวิทยาคม แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.88 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประวัติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.67 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ไทย-สังคม ทุกระดับชั้้น รูปแบบการสอน: สอนสนุก เข้าใจง่าย เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเพื่อลดความน่าเบื่อของเนื้อหา ประสบการณ์การสอน: ภาษาไทย-สังคม…
Read more