Tag Archive: คลองหลอดวัดเทพธิดาราม

ติวเตอร์นิก

Untitled Document   ชื่อเล่น: นิก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มุกดาหาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): นโยบายการเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.70 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม :ทุกวิชา มัธยมต้น…
Read more