Tag Archive: คลองเปรมประชากร

ติวเตอร์มุก

ชื่อเล่น: มุก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บัญชี (BBA) GPA (ปริญญาตรี): 3.42 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เตรียมสอบ SAT รูปแบบการสอน: ให้เรียนรู้ประสบการณ์ทำโจทย์มากๆ และมีชีทศัพท์เสริมที่ทำให้เองค่ะ…
Read more