Tag Archive: คอร์ส ติว ielts

ติวเตอร์พั้น

ชื่อเล่น: พั้น เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตฯ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาจีน วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ภาษาจีน ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับมัธยมปลาย GAT…
Read more