Tag Archive: งาน สอน พิเศษ ประถม

ติวเตอร์จัน

ชื่อเล่น: จัน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายปัญญา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เยอรมัน อังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.71 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เยอรมัน มัธยมปลาย อังกฤษ ประถมถึงมัธยม รูปแบบการสอน:…
Read more