Tag Archive: จตุโชติ

เรียนพิเศษที่บ้านตัวต่อตัว สายไหม

เรียนพิเศษที่บ้านตัวต่อตัว สายไหม

เรียนพิเศษที่บ้านตัวต่อตัว สายไหม เรียนพิเศษที่บ้านตัวต่อตัว สายไหม สำหรับน้องๆ ที่สนใจการเรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนในโรงเรียน ต้องการความเข้าใจยิ่งขึ้น หรือการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้า ป.1 เรียนต่อ สามารถมาเรียนกับพี่ “ติวเตอร์โกโฮม” ได้ ใจดี ไม่ดุ เข้าใจเด็ก มีจิตวิทยาในการสอน รับรองดูแลเอาใจใส่การเรียนของน้องๆอย่างเต็มที่ ปรับจุดอ่อนและเสริมทักษะต่างๆมากมาย   การอ่าน-เขียน ภาษาไทย การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เชาว์ ศิลปะ นันทนาการ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ติวเข้า ป.1 สาธิต กรุงเทพคริสเตียน มาแตร์ อัสสัมชัญ และอื่นๆ…
Read more

ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สุขาภิบาล5 สายไหม

รับสอนแคลคูลัสตัวต่อตัว

ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สุขาภิบาล5 สายไหม จัดส่งติวเตอร์สอนตัวต่อตัว สุขาภิบาล5 สายไหม รับสอนทุกวิชาตามน้องๆต้องการ ต้องการให้ไปสอนที่ไหน หรือตามห้าง ตามโรงเรียน ก็สามารถจัดสถานที่ได้ตามสะดวก เรามีทีมงานจัดสอนกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และเรียนแบบตัวต่อตัว ด้วยติวเตอร์คุณภาพคับแก้วพร้อมจะส่งไปสอนตามสถานที่ต่างๆได้ทุกเมื่อ ทางผู้เรียนสามารถระบุความต้องการได้ว่าจะต้องการติวเตอร์แบบใด ติวเตอร์เฉพาะวิชาอะไร ซึ่งทางสถาบันติวเตอร์โกโฮม ได้มีการคัดสรรติวเตอร์ให้น้องๆแล้ว ระยะเวลาการเรียนทั้งหมดสามารถระบุได้ หรือแล้วแต่การรับรู้ของน้องๆเองก็ได้   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น ติวเตอร์สอน อนุบาล อ.1-อ.3 ติวเตอร์สอน ประถม ป.1-ป.6 ติวเตอร์สอน มัธยม…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more