Tag Archive: จรัญสนิทวงศ์45

รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์

เรียนพิเศษเคมี ม.4 ตัวต่อตัว กรุงธนบุรี

รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์ รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์ สอนพิเศษมัธยมศึกษาตอนต้นปูพื้นฐานความรู้วิชาเคมีและวิทยาศาสตร์  ไปสู่การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเช้ามหาวิทยาลัย ติวตัวต่อตัว และในทุกๆคอร์สรวมทั้งติว PAT2 เคมี ติวเตอร์พร้อมสอนให้ที่บ้าน เรียนพิเศษเคมี หรือการกวดวิชาเคมี เรียนพิเศษตัวต่อตัวเคมี อรุณอมรินทร์   ระดับชั้น เคมี มัธยม ม.1 เคมี มัธยม ม.2 เคมี มัธยม ม.3 เคมี มัธยม ม.4 เคมี มัธยม ม.5 เคมี มัธยม ม.6 PAT2 เคมี เคมี 9วิชาสามัญ…
Read more