ติวเตอร์กาแฟ

ชื่อเล่น: กาแฟ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรศักดิ์มนตรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 2.64 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.65 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: Shinawatr University คณะ: Master of Education : Teaching English as an International Language วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ผู้ใหญ่ รูปแบบการสอน: ฟัง …

ติวเตอร์กาแฟ Read More »