Tag Archive: ชาวต่างชาติ

ติวเตอร์อ๋อ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์อ๋อ เพศ: หญิง วันเกิด: 23/12/1991 อายุ: 20 ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักนิสิตจุฬา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตราษตระการคุณ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.99 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): สสถิติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี):…
Read more