Tag Archive: ช่างอากาศอุทิศ

รับสอนพิเศษ ป.4 ตัวต่อตัว ดอนเมือง

ติวเตอร์ ป.3 ตามบ้าน ศรีนครินทร์

รับสอนพิเศษ ป.4 ตัวต่อตัว ดอนเมือง รับสอนพิเศษ ป.4 ตัวต่อตัว ดอนเมือง จากจำนวนผู้เรียนเกิน 2000กว่าคนในระยะเวลาไม่ถึงปีทำให้ ติวเตอร์โกโฮม มั่นใจคุณภาพทุกคอร์สที่ออกไปสอนและด้วยทีมงานจากจุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล มศว และอื่นๆ ที่รับสอนพิเศษตามบ้านโดยเฉพาะเราจึงเป็นที่ยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครอง   รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.4 วิทยาศาสตร์ ป.4 ภาษาอังกฤษ ป.4 ภาษาไทย ป.4 ภาษาจีน ป.4 สังคม ป.4 (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น และแยกตามวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)   หลักสูตร ป.4 ไทย ป.4…
Read more

รับสอนพิเศษ ม.1 ตามบ้าน สรงประภา

ติวเตอร์ ม.3 ตามบ้าน สะพานใหม่

รับสอนพิเศษ ม.1 ตามบ้าน สรงประภา รับสอนพิเศษ ม.1 ตามบ้าน สรงประภา ด้วยการสอนที่เป็นกันเองสอนแบบพี่สอนน้อง เน้นความเข้าใจเพื่อเตรียมสอบในระดับต่างๆของ ม.1 น้องที่เรียนพิเศษ ม.1 ที่บ้าน สรงประภา หรือ กวดวิชา ม.1 ตัวต่อตัว เรามีระบบการสอนด้วยหลักการสอนพิเศษที่เน้นให้น้องๆมีการเรียนพิเศษควบคู่ไปพร้อมกับการทำโจทย์ในแต่ละหัวข้อ ด้วยเนื้อหาวิชาที่สอนเน้นให้น้องๆเข้าใจเป็นจุดๆ แบ่งความสำคัญเป็นส่วนๆ สรุปใจความสำคัญๆออกเป็นเรื่องๆเพื่อประสิทธิภาพด้านการจำและเอาไว้อ่านในภายหลัง ทำให้เราเป็นสถาบันสอนพิเศษ ม.1 ตัวต่อตัว และมีครูสอนพิเศษ ม.1 ที่มีคุณภาพระดับประเทศอยู่กับเรา   คณิตศาสตร์ ม.1 วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาษาไทย ม.1 ภาษาจีน ม.1…
Read more

ครูสอนพิเศษคณิต ป.5 ตัวต่อตัวที่บ้าน ช่างอากาศอุทิศ

ติวเตอร์คณิต ม.4 ตัวต่อตัว BTSบางหว้า

ครูสอนพิเศษคณิต ป.5 ตัวต่อตัวที่บ้าน ช่างอากาศอุทิศ เริ่มจากทีมครูสอนพิเศษคณิต ป.5 ตัวต่อตัวที่บ้าน ช่างอากาศอุทิศ เราสอนคณิตศาสตร์ โดยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เรามีทุกท่านมีความเชี่ยวชาญการสอนพิเศษโดยเฉพาะ เริ่มสอนตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ดีของน้องๆ โดยในทุกขั้นตอนเราจะมีการทดสอบวัดข้อสอบคณิตศาสตร์ก่อนเรียนสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ ติวเตอร์คณิต ป.6 ตัวต่อตัว ช่างอากาศอุทิศ การเรียนแบบตัวต่อตัวจะได้ผลอย่างดีที่สุด ติวเตอร์ผู้สอนใกล้ชิด คอยดูแลอย่างเต็มที่ มีข้อสงสัยตรงไหนสามารถถามได้ทันทีโดยใช้ติวเตอร์ที่ติว คณิตศาสตร์ หรือ มีการรับสอนคณิตศาสตร์ อยู่กันเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อที่ว่าจะได้ให้น้องๆที่อยากติวนั้นได้เรียนกับพี่ผู้สอนที่มึความถนัดด้านคณิตโดยตรงเรามีการจัดการ หรือการจัดคอร์สกวดวิชาด้านคณิตศาสตร์ ติวตัวต่อตัวของเราโดยมีหลักสูตร ดังนี้   คณิตศาสตร์ ป.5 วิทยาศาสตร์ ป.5 ภาษาอังกฤษ ป.5 ภาษาไทย ป.5 ภาษาจีน ป.5…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more