Tag Archive: ซอย ประชาสงเคราะห์

ติวเตอร์กอล์ฟ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์กอล์ฟ เพศ: ชาย วันเกิด: 17/07/1989 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นารีนุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.18 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.51 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต…
Read more