Tag Archive: ซาฟารีเวิลด์

สอนพิเศษคณิต ม.2 ตัวต่อตัว นิมิตใหม่

รับกวดวิชาคณิตที่บ้าน คลองเตย

สอนพิเศษคณิต ม.2 ตัวต่อตัว นิมิตใหม่ สอนพิเศษคณิต ม.2 ตัวต่อตัว นิมิตใหม่ เสอนโดยเน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย การเรียนรู้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยน้องๆจะได้รับการปูพื้นฐานอย่างเป็นระบบจากระดับง่ายไปยาก และเมื่อน้องเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องแล้วพี่ก็จะให้น้องลองทำแบบฝึกหัดซึ่งรวบรวมมาจากข้อสอบเก่าปีต่างๆ และการสอนแบบตะลุยโจทย์ เพื่อการสอบประจำภาคการศึกษา สอบเลื่อนระดับชั้น   หลักสูตร คณิต ม.2 ไทย คณิต ม.2 Gifted คณิต ม.2 English Program คณิต ม.2 Inter คณิต ม.2 Bilingual   ทีมสอนติวเตอร์จากนักศึกษารุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 3ปี สำหรับการติวนักศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐ สอนเป็นกันเองมากๆ และประสบการณ์จากการทำงานจริงในสายงานกว่า 5…
Read more

รับสอนพิเศษ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน หทัยราษฎร์

เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้าน งามดูพลี

รับสอนพิเศษ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน หทัยราษฎร์ รับสอนพิเศษ ม.4 ตัวต่อตัวที่บ้าน หทัยราษฎร์ ติวช่วงปิดเทอมล่วงหน้าให้น้องๆมีความพร้อมก่อนเปิดเทอม และสำหรับน้องๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกับเนื้อหาที่ครูสอน หรือเรียนช้า ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานดีมาก่อนก็เรียนได้ เราจะจัดติวเตอร์สอน ม.4 ให้ สอนแบบพี่แบบน้องให้น้องๆคุ้นเคยกับผู้สอน กล้าที่จะถาม และเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆ   คณิตศาสตร์ ม.4 วิทยาศาสตร์ ม.4 ภาษาอังกฤษ ม.4 ภาษาไทย ม.4 ภาษาจีน ม.4 สังคม ม.4 ฟิสิกส์ ม.4 เคมี ม.4 ชีวะ ม.4 (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)  …
Read more