ติวเตอร์เปรม

ชื่อ: ติวเตอร์เปรม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นิยมศิลป์อนุสรณ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว. คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ สอนไทยชาวต่างชาติ (ระดับที่สอนได้ อนุบาล-มัธยม) รูปแบบการสอน: 1. พิจารณาผู้เรียน (ประเมิน) 2. จัดเนื้อหา 3. ทำแบบฝึก 4. เสริมรูปแบบการจำ นำไปใช้ ประสบการณ์การสอน: -เคยสอนอนุบาล (ไทย คณิต อังกฤษ) -เคยสอนประถม (คณิต อังกฤษ) -เคยสอนมัธยม (คณิต …

ติวเตอร์เปรม Read More »