Tag Archive: ติวคณิตศาสตร์ ม.2

ติวเตอร์meow

ชื่อเล่น: meow เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สารวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.28 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: เกษตร วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์รังสิต สอนคณิต-เลขตามบ้าน รับสอนพิเศษเลขตามบ้าน

ติวเตอร์รังสิต สอนคณิต

ติวเตอร์รังสิต สอนคณิต-เลขตามบ้าน รับสอนพิเศษเลขตามบ้าน สอนให้เข้าใจโดยไม่ต้องจำ จะสามารถทำข้อสอบเลขได้อย่างไวและแม่นยำ ทางสถาบันมีติวเตอร์สอน Math และเลข คณิตศาสตร์ในทุกๆหลักสูตรรองรับน้องๆอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาไทย สามัญปกติ Inter อินเตอร์ สองภาษา bilingual Ep IP น้องๆที่ต้องการเรียนพิเศษคณิตศาสตร์สามารถจัดเวลาเรียนได้เองตามที่น้องๆสะดวก เรามีติวเตอร์ที่ถนัดเลขโดยเฉพาะ น้องๆเรียนแล้วจะรู้สึกประทับใจ และทำให้วิชานี้ง่ายไปเลยทีเดียว เราก็มีการจัดติวแยกระดับในวิชาเลขให้เพื่อการสอนที่ได้คุณภาพที่สุด ซึ่งหากผู้ปกครองท่านใดที่วางแผนให้น้องๆ เรียนพิเศษที่บ้าน เราก็มีอาจารย์สอนพิเศษดูแลการบ้านให้ที่บ้าน ปรึกษาเรื่องเนื้อหาวิชาการเรียนได้เลยหรือต้องการครูสอนคณิตระดับใดก็สามารถแจ้งได้ตามความต้องการ ระดับชั้นในการติวเลขตามบ้าน -ติวคณิตศาสตร์ ป.1 -ติวคณิตศาสตร์ ป.2 -ติวคณิตศาสตร์ ป.3 -ติวคณิตศาสตร์ ป.4 -ติวคณิตศาสตร์ ป.5 -ติวคณิตศาสตร์ ป.6 -ติวคณิตศาสตร์…
Read more