Tag Archive: ติวชีวะ เข้าเตรียม

ติวเตอร์DJ

ชื่อเล่น: DJ เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาสรสาสน์เอกตรา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.2 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: SIIT สาขา(วิชาเอก): Chemical engineering (Chemical process&material option) GPA (ปริญญาตรี): 2.99 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษ ประถม,…
Read more