Tag Archive: ติวฟิสิกส์ ม.4

ติวเตอร์สุ

ชื่อเล่น: สุ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีชัยภูมิ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประถมศึกษา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน: อธิบาท ชีท ทบทวนเนื้อหา แบบฝึกหัด…
Read more

เรียนฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว

เรียนฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว

เรียนฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว ติวสอบแบบเร่งด่วน เปิดรับความรู้แบบด่วนจี้ ติวทุกเนื้อหาและหลักสูตร ฟิสิกส์ไทยและฟิสิกส์ภาษาอังกฤษ เนื้อหาการวิเคราะห์ที่ยาก เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจ อย่าเพิ่งหยุด เพราะติวเตอร์โกโฮม ช่วยน้องๆได้ รับติวฟิสิกส์ ม.4 แบบตัวต่อตัว ที่น้องๆจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีวิธการสอนที่เป็นกันเอง สอนแบบไม่ดุ ค่อยๆอธิบายไปทีละนิดๆ น้องๆจะได้ไม่รู้สึกเบื่อและเครียดไปด้วย ติวเตอร์ฟิสิกส์ของเราที่เราคัดมาสอน รับรองว่าเข้าใจได้ง่ายชัวร์ค่ะ   ติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว จะเดินทางไปสอนพิเศษที่บ้าน หรือสถานที่ตามนัดหมายได้เลย สอนสด มีเอกสารประกอบ พร้อมแนวข้อสอบกับเนื้อหาที่สรุปไว้ให้แล้ว ไม่เข้าใจถามได้ทันที ติวเตอร์อัธยาศัยดี ใจดี มีจิตวิทยาในการสอนพิเศษฟิสิกส์ม.4  ผู้เรียนจึงเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิมค่ะ   เทคนิคการสอนพิเศษฟิสิกส์ ม.4 ตัวต่อตัว ที่ทำให้น้องๆอยากมาเรียนกับเรา…
Read more