Tag Archive: ติวเตอร์ วิชา ฟิสิกส์

ติวเตอร์ข้าวหอม

ชื่อเล่น: ข้าวหอม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ดูกอึ่งประชาสามัคคี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี5 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): ครุศาสตร์ไฟฟ้า เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.86 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: *วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น…
Read more

ติวเตอร์เมย์

ชื่อเล่น: เมย์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: ที่อยู่ปัจจุบัน: 176 รุ่งระวีอพาร์ตเมนท์ พหลโยธิน44 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัมพวันวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA…
Read more

Tutor Go Home

:~: Tutor Go Home :~:  รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง 1.สอนพิเศษ ประถม1 – มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ 2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์ รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน 3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP …
Read more