ติว คณิต ฟิสิกส์

ติวเตอร์วิว

ชื่อเล่น: วิว เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์ คณะ: วิศวะ สาขา(วิชาเอก): เครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 3.19 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลข ประถมถึงมัธยม รูปแบบการสอน: สอนเนื้อหาให้เข้าใจ พร้อมทั้งทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ประสบการณ์การสอน: สอนเลข ม.3 , ม.5

ติวเตอร์มะเฟือง

ชื่อเล่น: มะเฟือง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชัยนาทพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.99 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยม ประถม รูปแบบการสอน: สอนการบ้าน สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษคณิตศาสตร์ มัธยมต้น วิทยาศาสตร์