ติว smart ii

รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน

รับสอนพิเศษ

รับสอนพิเศษ สถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดรับสอนพิเศษตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ด้วยความที่เป็นโรงเรียนสอนพิเศษตัวต่อตัวสถาบันแรกๆของไทย ทำให้เรามีประสบการณ์ และมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ รูปแบบการสอน มาตรฐานติวเตอร์ และระบบการจัดการหาติวเตอร์ให้ได้ตามความพอใจของน้องๆ ทำให้เราเป็นศูนย์ของติวเตอร์ทั่วทุกมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ มศว. และอื่นๆ จากความสามารถในการสอนของนักศึกษาแต่คน แต่ละรั่วมหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่น เรามีติวเตอร์ที่ออกไปเปิดสถาบันเองบ้าง และยังมีทีมติวเตอร์ที่มีความสามารถรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรับสอนพิเศษ ให้แก่น้องๆคอยช่วยเหลือน้องๆในช่วงเทศกาลสอบที่เคลียดเหลือเกิน ถึงจุดนี้แล้วทางติวเตอร์โกโฮมต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง น้องๆทุกคน และทีมติวเตอร์ที่เป็นเหมือนเพื่อน พี่ ญาติมิตร ที่ให้ความไว้วางใจกับติวเตอร์โกโฮมมาโดยตลอด   ครูป๊อบด้วยความเคารพ และนับถืออย่างสูง

ติวเตอร์ยีน

ชื่อ: ติวเตอร์ยีน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนนารีรัคน์จังหวัดแพร่ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บริหารทรัพยากรมนุษย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.01 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ติวสอบตรง smart1,คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว, มีเทคนิคการทำข้อสอบจากประสบการณ์ตรงของตัวเองและที่เคยเรียนมา, สอนโดยใช้แบบฝึกหัดและโจทย์หลายๆรูปแบบ, เน้นความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ ประสบการณ์การสอน: โครงการพี่ช่วยน้อง สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับน้องม.4 เพื่อเตรียมเรียนต่อ โดยทำเอกสารและเตรียมการสอนทั้งหมดด้วยตัวเอง