Tag Archive: ต้องการ ครู สอน พิเศษ ที่ บ้าน

ติวสอบ smart 1

ติวสอบ smart 1 ด้วยพี่ติวเตอร์จากธรรมศาสตร์โดยตรง ใช้การติวที่เน้นการทำข้อสอบจริง พร้อมอธิบายหลักการทำในแต่ละข้อๆ สามารถอธิบายได้ตรงจุดตามปัญหาของน้องๆ และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของน้องๆในการทำข้อสอบได้ การติว smart 1 ของเราจะเป็นในรูปแบบการเรียนตัวต่อตัว ที่น้องๆสามารถเลือกวัน เวลา สถานที่เรียนได้เองตามต้องการ smart 1เป็นการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นหลักสูตรสอบตรงของทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งการสอบจริงๆของ smart 1 จะแบ่งออกเป็น 4ส่วน ดังนี้ วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที) วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที) วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที) วัดความรู้รอบตัว (15 นาที) ซึ่งการติวส่วนใหญ่จะเน้นติว smart 1 คณิต…
Read more

รับติวกวดวิชา สอนพิเศษ คณิต เคมี ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว

รับติวกวดวิชา

รับติวกวดวิชา สอนพิเศษ คณิต เคมี ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว ให้บริการสอนพิเศษถึงบ้านน้องๆ เราสามารถจัดส่งติวเตอร์ไปสอนถึงบ้านน้องๆ โดยที่น้องๆไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนตามสถาบันต่างๆ นำทีมโดย นิสิตป.โท วิศวะฯ จุฬา และอีกหลายสถาบันชั้นนำ ทั้ง ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล ม.เกษตร ม.เชียงใหม่ มศว ABAC ซึ่งมีทั้งมหาบัณฑิต ป.โท นิสิตและนักศึกษาทั้งที่จบแล้วและกำลังศึกษา วิชาที่เปิดสอนมีครบถ้วนตั้งแต่นักเรียนชั้น ป.1 ทั้งภาคปกติและภาคภาษาอังกฤษ  จนถึงน้องๆ ป.ตรี ที่ต้องการติวเตอร์เฉพาะวิชาเราก็มีเปิดรับสอน สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ตลอด รับสอนพิเศษตามบ้าน รับสอนพิเศษตามบ้านช่วงซัมเมอร์ เพื่อเตรียมตัวก่อนเลื่อนชั้น รับสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม- มัธยม และสอนฟิสิกส์-เคมี สำหรับน้องๆที่กำลังจะขึ้นม.4 สอนดี มีเทคนิคและแนวคิดต่างๆมากมาย(มีแบบทดสอบด้วย)…
Read more