Tag Archive: ถนนพญาไท

รับสอนพิเศษคณิตตัวต่อตัว พญาไท

รับกวดวิชาคณิตที่บ้าน แถวเกษตร

รับสอนพิเศษคณิตตัวต่อตัว พญาไท รับสอนพิเศษคณิตตัวต่อตัว พญาไท กวดวิชา บริการหาติวเตอร์สอนคณิตตัวต่อตัว พญาไท จัดหาติวเตอร์ที่มีประสบกาณ์ส่งไปสอนถึงที่ นัดวันเวลาได้เอง ทางสถาบันรับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตรทั้งอินเตอร์ สองภาษา หรือน้องๆที่เรียนในห้องพิเศษGifted เรามีครูสอนพิเศษที่พร้อมจัดส่งไปสอนให้ทันที ซึ่งปัญหาต่างๆนาๆจะหมดไปด้วยติวเตอร์สอนคณิตเฉพาะทางของสถาบันเราที่ รับสอนคณิตให้น้องๆถึงที่ตัวต่อตัวกันเลย หรือถ้าต้องการเรียนแบบไหน อย่างไร ที่ใด เมื่อไร สามารถกำหนดและแจ้งความต้องการได้เลยทันที   ระดับชั้น คณิต อ.1-อ.3 คณิต ป.1-ป.6 คณิต ม.1-ม.6 คณิต มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual  …
Read more

ติวเตอร์โจ

ชื่อเล่น: โจ เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เทพศิรินทร์ร่มเกล้า แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทย์-คณิต ม.ต้น เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ ม.ปลาย…
Read more

ติวเตอร์น้ำ

ชื่อเล่น: น้ำ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เทพศิรินทร์ นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ตอนปลาย คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย…
Read more