Tag Archive: ถนนมิตรไมตรี

รับสอนพิเศษอังกฤษตามบ้าน ดินแดง

สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แจ้งวัฒนะ

รับสอนพิเศษอังกฤษตามบ้าน ดินแดง รับสอนพิเศษอังกฤษตามบ้าน ดินแดง และรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม ถ้าผู้เรียนต้องการติวเตอร์ภาษาอังกฤษด่วน ดินแดง แบบติวเข้มก่อนสอบพร้อมอธิบายให้เข้าใจทั้งหลักสูตรไทยปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ Inter เราก็สามารถสอนพิเศษให้น้องได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งเรารับรองความพอใจของผู้สอนเพื่อให้การเรียนพิเศษกับเราเป็นไปอย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย รับสอนพิเศษตามบ้านด้วยติวเตอร์สายภาษาจากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร และอื่นๆ   แกรมม่า การอ่าน-เขียน การสื่อสาร คำศัพท์   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย   ถ้าน้องต้องการครูสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน ดินแดง หรือติวเตอร์เก่งๆไปสอนพิเศษตามบ้านอยู่  หรือผู้ปกครองที่กำลังมองหาติวเตอร์ที่มีฝีมือในการสื่อสารอธิบาย และสอนน้องๆ นักเรียนที่ต้องการเรียนพิเศษอังกฤษเร่งด่วน…
Read more

ติวเตอร์ฟลุ๊ค

ชื่อเล่น: ฟลุ๊ค เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.3 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.67 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์Economics การเงินFinance รูปแบบการสอน: เป็นกลุ่ม หรือตัวต่อตัว…
Read more

ติวเตอร์จ๊ะจ๋า

ชื่อเล่น: จ๊ะจ๋า เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.73 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) GPA (ปริญญาตรี): 2.78 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยม4 ภาษาอังกฤษ อนุบาล-สอบเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: พี่สอนน้อง…
Read more

ติวเตอร์พัชร์

ชื่อเล่น: พัชร์ เพศ: ชาย ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย คณะ: วิศววกรรม สาขา(วิชาเอก): วิศวเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.55 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย คณะ: บัญชี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยมปลาย และมหาลัย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ และตัวอย่าง ประสบการณ์การสอน: สอนแคลคูลัส นักเรียนไทย และต่างชาติ ทั้งแบบติวสอบ และปูพื้นฐาน สอนวิชาการเงิน นักศึกษา…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more