Tag Archive: ถนนศรีเวียง

ติวเตอร์สอนตามบ้าน โรบินสัน บางรัก

รับสอนแคลคูลัสตัวต่อตัว

ติวเตอร์สอนตามบ้าน โรบินสัน บางรัก ติวเตอร์สอนตามบ้าน โรบินสัน บางรัก พื้นฐานการรับรู้ของน้องๆแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน บางคนเข้าใจง่ายเข้าใจไว ส่วนน้องๆที่ทำความเข้าใจยาก หรือเรียนรู้ช้าติวเตอร์โกโฮมเปิดรับสอนพิเศษตามบ้านโดยทีมสอนคัดเลือกจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์สอนพิเศษที่น้องๆทุกคนที่เรียนพิเศษกับเราบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เข้าใจง่าย เข้าใจไว ไม่ต้องจำ” คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   รับสอนพิเศษตัวต่อตัว…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more