Tag Archive: ถนนเจริญราษฎร์

ติวเตอร์โอปอล์

ชื่อเล่น: โอปอล์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนลำปางกัลยณี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 3.72 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประถม-ม.ต้น สังคม ชีววิทยา เคมี แกทเชื่อมโยง…
Read more

ติวเตอร์ชีค

ชื่อเล่น: ชีค เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สารสาสน์เอกตรา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.82 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ประกันภัย GPA (ปริญญาตรี): 3.51 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: sat math, เลข เด็ก inter ,ep ,ielts รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์โบ

ชื่อเล่น: โบ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรีสะเกษวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พันธุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม-มัยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีเอกสารการสอนเหมาะสมตามระดับชั้น และอาจะมีเสริมในระดับที่สูงกว่า และแทรกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแบบฝึกหัดให้ด้วย…
Read more