Tag Archive: ถนนเพชรเกษม

เรียนพิเศษเลข ม.5 ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวBTSบางหว้า

รับกวดวิชาคณิตที่บ้าน แถวเกษตร

เรียนพิเศษเลข ม.5 ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวBTSบางหว้า เรียนพิเศษเลข ม.5 ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวBTSบางหว้า เรามีพี่ๆติวเตอร์คอย กวดวิชาเลข ให้น้องๆที่มีปัญหาด้านการเรียนเลข ม.5 สอนกันให้ที่บ้านเลย ถ้าน้องๆต้องการติวเตอร์สอนเลข ม.5 ที่บ้าน แถวBTSบางหว้า ที่มีประสบการณ์แล้ว และสอนตรงจุด ตรงเป้าหมายการเรียนสามารถสมัครเรียนได้ที่ “Tutor Go Home” และสามารถสอบถามรายละเอียดประวัติของติวเตอร์ได้ ว่ามาจากมหาลัยไหน คณะอะไร ซึ่งทุกอย่างน้องๆสามารถกำหนดเองได้ทั้งตารางเรียน วัน เวลา สถานที่   เรียนปรับพื้นฐาน จากไม่เข้าใจอะไรเลย เรียนติวสอบ เรียนเสริมเพิ่มเกรด ติวสอบ ตะลุยโจทย์   หลักสูตร ไทย…
Read more

ติวเตอร์เฟิร์น

ชื่อเล่น: เฟิร์น เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ภูเก็ตวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.90 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: BBA สาขา(วิชาเอก): Accounting GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ประถมปลาย ภาษาอังกฤษประถมปลาย มัธยมต้น Math and English…
Read more

ติวเตอร์จิ๋ว

ชื่อเล่น: จิ๋ว เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เภสัชศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชศาสตร์และการบัญชี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน: เน้นพื้นฐาน ความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์…
Read more

ติวเตอร์ฟูล

ชื่อเล่น: ฟูล เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรนารีวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.70 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: พลศึกษา สาขา(วิชาเอก): สุขศึกษาและพลศึกษา กศ.บ. 5 ปี GPA (ปริญญาตรี): 3.63 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษา อังกฤษ,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์,ว่ายน้ำ,กายวิภาค และสอนการบ้านทุกวิชา…
Read more

ติวเตอร์บุ๊ก

ชื่อเล่น: บุ๊ก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตบางแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ธรณีวิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.41 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา ภาษาไทย-สังคม-คณิต-วิทย์(วิทย์ทั่วไป,เคมี) ประถม-มัธยมปลาย,แคลคูลัสปี 1 รูปแบบการสอน: สอนตามพื้นฐานเด็ก…
Read more

ติวเตอร์นุช

ชื่อเล่น: นุช เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางมดวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.90 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมคอมพิมเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.33 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: Eng ป.1-6 ,ม.1-3 รูปแบบการสอน: อธิบายภาพรวมคร่าวๆของเนื้อหาก่อน ลงรายระเอียดแต่ละหัวข้อ มี worksheet…
Read more

ติวเตอร์หนุ่ม

ชื่อเล่น: หนุ่ม เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วาปีปทุม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกคณิตศาสตร์) GPA (ปริญญาตรี): 3.02 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ได้ทั้งประถมและมัธยม รูปแบบการสอน: สอนตลก อธิบายเข้าใจง่าย เป็นค่อนข้างร่าเริง