Tag Archive: ถนนเพิ่มสิน

รับสอนพิเศษEnglishตามบ้าน วัชรพล

สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แจ้งวัฒนะ

รับสอนพิเศษEnglishตามบ้าน วัชรพล รับสอนพิเศษEnglishตามบ้าน วัชรพล ติวเตอร์สายอักษร เอกEnglish มีความถนัดและรู้เรื่องEnglishอย่างถ่องแท้ทั้ง แกรมม่า การพูด การเขียนEnglish หากต้องการเรียนพิเศษEnglishตัวต่อตัว วัชรพล ทางสถาบันยินดีเป็นครูช่วยสอนให้เข้าใจด้วยวิธีง่ายๆ และเป็นการสอนสดที่ได้พี่จากนิสิตระดับมืออาชีพมารับสอนพิเศษเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพการสอนพิเศษEnglishหมดห่วงได้เลย   เปิดหลักสูตร – คอร์สกวดวิชาEnglishแกรมม่า ไวยากรณ์ Grammar – คอร์สเรียนพิเศษEnglishตัวต่อตัว ตั้งแต่ระดับ อนุบาล1-3 ประถม1-6 มัธยม1-6 และมหาวิทยาลัย – คอร์สติวEnglishเพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 ติวเข้า ม.1 กวดวิชาเพื่อสอบเข้า ม.4   ระดับชั้น English อ.1-อ.3 English ป.1-ป.6…
Read more

ติวเตอร์เก่ง

ชื่อเล่น: เก่ง เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.99 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วัสดุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.94 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: Leeds University คณะ: International Business วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์อุ้ม

ชื่อเล่น: อุ้ม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-มัธยม รูปแบบการสอน: ใจเย็น เอาเด็กอยู่ เน้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ ประสบการณ์การสอน:…
Read more