Tag Archive: ถนนเลียบคลองมอญ

ติวเตอร์มาย

ชื่อเล่น: มาย เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุดรพิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 2.92 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนให้น้องเรียนรู้จากความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ เข้าใจเเล้วจะจำได้เอง ส่วนสอนเด็กประถมปลายพี่สอนด้วยความใจเย็น…
Read more

ติวเตอร์แอน

ชื่อเล่น: แอน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีภูเก็ต แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.93 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เยอรมัน GPA (ปริญญาตรี): 3.21 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน: พิมพ์ชีทให้ สอนตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ต้องท่องจำ สอนให้เข้าใจหลัก ประสบการณ์การสอน:…
Read more