Tag Archive: ทวีวัฒนา

ติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.5 ตัวต่อตัว บรมราชชนนี

ติวฟิสิกส์ ม.4 ที่บ้านตัวต่อตัว สีลม

ติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.5 ตัวต่อตัว บรมราชชนนี ติวเตอร์ฟิสิกส์ ม.5 ตัวต่อตัว บรมราชชนนี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สอนถึงที่ตามต้องการ สอนใหม่หมดให้น้องๆเข้าใจตั้งแต่แรก สามารถปรับพื้นฐานกับวิชาฟิสิกส์แบบเข้าใจเต็มที่100% ด้วยสไตล์การสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา และทำโจทย์ได้อย่างเข้าใจ ติวเตอร์ที่สอนเป็นพี่ๆนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์โดยเฉพาะ ติวฟิสิกส์กับพี่ติวเตอร์จะเดินทางไปสอนให้น้องๆได้ถึงบ้าน สอนเนื้อหาที่ต้องการใช้สอบ ใช้เรียน หรือเพื่อเรียนฟิสิกส์ล่วงหน้า   หลักสูตร ฟิสิกส์ ม.5 ไทย ฟิสิกส์ ม.5 Gifted ฟิสิกส์ ม.5 English Program ฟิสิกส์ ม.5 Inter ฟิสิกส์ ม.5 Bilingual   สอนพิเศษฟิสิกส์ ม.5…
Read more

รับสอนพิเศษ ม.3 ที่บ้าน สวนผัก

รับสอนพิเศษ ป.6 ตามบ้าน คู้บอน

รับสอนพิเศษ ม.3 ที่บ้าน สวนผัก รับสอนพิเศษ ม.3 ที่บ้าน สวนผัก เราติวเน้นความเข้าใจเข้าถึงทุกรายวิชา ติวเตอร์สามารถไปสอนถึงที่บ้านด้วยติวเตอร์มืออาชีพ หาครูสอนพิเศษที่บ้าน เรามีบริการจัดหาครูสอน และที่เรียนพิเศษตัวต่อตัวถึงที่บ้านได้สบายๆ ต้องการติวคอร์สใดติวเตอร์จัดได้ทันที   คณิตศาสตร์ ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาไทย ม.3 ภาษาจีน ม.3 สังคม ม.3 ฟิสิกส์ ม.3 เคมี ม.3 ชีวะ ม.3 (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น และแยกตามวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)   หลักสูตร ไทย Gifted…
Read more

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2 ตามบ้าน บางแวก

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2 ตามบ้าน รามอินทรา กม.6

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2 ตามบ้าน บางแวก รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2 ตามบ้าน บางแวก ให้กับน้องๆที่มีปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือต้องการติวเสริม ด้วยครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่ได้รับการเลือก และคัดความเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เรียนแต่ละคน สามารถสอนได้ทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นในวัยทำงานก็ได้ เพราะเราเป็นทีมสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.2 ตามบ้าน บางแวก ที่ผู้เรียนได้ให้ความไว้วางใจกว่า5ปี   Grammar Reading Writing Conversation   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   ครูสอนภาษาอังกฤษ ป.2 ตัวต่อตัว บางแวก สอนพิเศษให้น้องๆรูปหลักการของภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีตั้งแต่พื้นฐานระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก รับสอนทั้งGrammar Vocab Conversation…
Read more

สอนพิเศษเคมีตัวต่อตัว พุทธมณฑล

เรียนพิเศษเคมี ม.4 ตัวต่อตัว กรุงธนบุรี

สอนพิเศษเคมีตัวต่อตัว พุทธมณฑล ติวเตอร์เรารับสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัว พุทธมณฑล สำหรับนักเรียนที่ต้องการ เรียนพิเศษเคมีที่บ้าน พุทธมณฑล กวดวิชาเคมี ตัวต่อตัว(one by one) และแบบกลุ่มย่อย เรารับสอนทุกสาขาวิชา ติวเตอร์รับติวเคมีที่บ้าน พุทธมณฑล จัดคอร์สสอนพิเศษเคมีได้เลย สะดวกและอิสระกับการเลือกวัน-เวลา สถานที่ ได้เอง ติวแบบเห็นผลเข้าใจง่าย ถามตอบได้ทุก รับสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่ ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 จนถึงระดับมหาวิทยาลัย   ระดับชั้น เคมี มัธยม ม.ต้น เคมี มัธยม ม.4 เคมี มัธยม ม.5 เคมี มัธยม…
Read more

ติวเตอร์ไอซ์

ชื่อเล่น: ไอซ์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุวรรณารามวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จุลชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา วิทยาศาสตร์ ชีวะ เคมี ระดับชั้น อนุบาล…
Read more

ติวเตอร์เจ

ชื่อเล่น: เจ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.3 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.94 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ม.ต้น…
Read more

ติวเตอร์ไข่มุก

Untitled Document   ชื่อเล่น: ไข่มุก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.60 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.24 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมทุกวิชา / มัธยมต้น…
Read more

ติวเตอร์นิก

Untitled Document   ชื่อเล่น: นิก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มุกดาหาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): นโยบายการเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.70 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม :ทุกวิชา มัธยมต้น…
Read more

ติวเตอร์จอย

ชื่อเล่น: จอย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา สิงห์สิงหเสนี 2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 3.28 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง คณะ: บริหารและการจัดการ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์หยก

ชื่อเล่น: หยก เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิศาสตร์ ฟิสิกส์ ได้ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: สอนให้เข้าใจก่อนแล้วเน้นทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: 3ปี