Tag Archive: ที่เรียนพิเศษ

ติวฟิสิกส์ เคมี รับสอนฟิสิกส์

ติวฟิสิกส์

ติวฟิสิกส์ เคมี รับสอนฟิสิกส์ ติวสบายสไตล์ตลุยโจทย์ ทั้งฟิสิกส์ ติวฟิสิกส์ ติวเคมี รับสอนฟิสิกส์มหาวิทยาลัยระดับ1 และ2 หรือเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 เทอม1 และเทอม2 ติวได้เลยทุกที่ทุกเวลา ติวเตอร์เราทุกคนพร้อมกวดวิชาพื้นฐานฟิสิกส์ อัพเดทเนื้อหาและข้อสอบตามปีล่าสุดทำให้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆตามกระทรวงศึกษาธิการ รับสอนคณิตศาสตร์ ปูพื้นฐานตั้งแต่ ประถมต้น ประถมปลาย ม.ต้น ไปจัดถึงม.ปลาย และติวสอบPAT1(คณิตศาสตร์) ด้วยการสอนวิธีง่ายๆ พร้อมติวเตอร์ติวตะลุยโจทย์ รับสอนอังกฤษ ที่เน้นการติวเฉพาะระดับชั้น ทำให้เรารู้ว่าน้องๆแต่ละคนมีปัญหาตรงจุดไหน เน้นการเรียนที่ให้เข้าถึง และการสอนที่ทำให้เข้าใจได้เต็มที่ และเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนเราจะเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากกว่าระดับชั้นที่เรียนอยู่ปัจจุบัน หรือเรียนการสอนแบบนี้ว่า Over Learning ซึ่งทำให้น้องมีศักยภาพสูงกว่าเพื่อนๆในระดับเดียวกัน

ติวเตอร์เต่า | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์เต่า เพศ: ชาย วันเกิด: 23/04/1990 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: 19/17 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Satreesamutprakarn แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 3.31 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อนุบาล…
Read more

ติวเตอร์ม็อบ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ม็อบ เพศ: ชาย วันเกิด: 21/05/1990 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: ลาดกระบัง กรุงเทพ การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นารีรุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.41 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การวัดคุม GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์(ม.1-ปี1)ฟิสิกม.4-ม.6…
Read more

Tutor Go Home

:~: Tutor Go Home :~:  รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง 1.สอนพิเศษ ประถม1 – มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ 2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์ รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน 3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP …
Read more