Tag Archive: ท้ายซอยประชาชื่น 4 แยก 1

ติวเตอร์เอิร์ท

ชื่อเล่น: เอิร์ท เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรวิทยาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ประถมและมัธยม ฟิสิกส์ แคลคูลัส รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง สอนแบบเน้นความเข้าใจ…
Read more