Tag Archive: บางบอนบ้านนายเหรียญ

ติวเตอร์ปลื้ม

ชื่อเล่น: ปลื้ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรียาภัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พันธุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.00 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีววิทยา (ม.1-6)…
Read more