Tag Archive: บางบอน

รับสอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน บางบอน

รับสอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน บางบอน

รับสอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน บางบอน รับสอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน บางบอน กวดวิชาที่บ้าน รับประกันคุณภาพติวเตอร์ที่ส่งไปทุกคน ด้วยความเป็นมาตรฐานเดียวเรายินดีเปลี่ยนติวเตอร์ให้ฟรีทุกกรณี รับสอนพิเศษเฉพาะวิชาภาษาไทยด้วยติวเตอร์ด้านภาษาโดยตรง หากน้องๆต้องการครูสอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน บางบอน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพิเศษเพื่อใช้ในการสอบธรรมดา เราจัดติวเตอร์ที่ตรงตามหลักสูตรให้ได้ตามต้องการ     ระดับชั้น ภาษาไทย อนุบาล อ.1-อ.3 ภาษาไทย ประถม ป.1-ป.6 ภาษาไทย มัธยม ม.1-ม.6   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual     รับสอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน บางบอน ไม่ว่าน้องๆจะมีปัญหาในด้านใด ทุกปัญหาของน้องๆ เราแก้ได้หมดทุกปัญหา และเรื่องการเรียนจะไม่น่ากลัวอีกต่อไป…
Read more

สอนพิเศษตามบ้าน ท่าข้าม

ต้องการติวเตอร์สอนที่บ้าน สุขสวัสดิ์

สอนพิเศษตามบ้าน ท่าข้าม สอนพิเศษตามบ้าน ท่าข้าม รับสอนพิเศษ รับติวเสริมเพิ่มเกรด สอนการบ้าน น้องๆตามบ้านและนอกสถานที่ตามห้าง รับสอนตั้งแต่เด็กเล็ก ถึงน้องๆมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัยเลย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   หาครูสอนพิเศษตามบ้าน…
Read more

ติวเตอร์แอร์

ชื่อเล่น: แอร์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญธนบุรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): รัสเซียซึกษา GPA (ปริญญาตรี): 2.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนสอบเข้าเเละการบ้าน ทั่วไปเด็กอนุบาล -ป.1 / สังคม ป.1-ม.6 / GAT…
Read more

ติวเตอร์ปลื้ม

ชื่อเล่น: ปลื้ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรียาภัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พันธุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.00 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีววิทยา (ม.1-6)…
Read more

ติวเตอร์ไอซ์

ชื่อเล่น: ไอซ์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุวรรณารามวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จุลชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา วิทยาศาสตร์ ชีวะ เคมี ระดับชั้น อนุบาล…
Read more

ติวเตอร์จิน

ชื่อเล่น: จิน เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.33 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อังกฤษ ประถม-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ สนุกสนาน…
Read more

ติวเตอร์ก๊อท

ชื่อเล่น: ก๊อท เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวสำรวจ GPA (ปริญญาตรี): 2.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย…
Read more

ติวเตอร์แพร

ชื่อเล่น: แพร เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ถาวรานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.99 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.1 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิก ม.ปลาย pat2-3 รูปแบบการสอน: อธิบายให้เข้าใจพร้อมเลกเขอร์ประกอบ หลังจากนั้นจะเริ่มทำโจทย์จากง่ายไปยากและสรุปทบทวน…
Read more

ติวเตอร์พี่การ์ตูน

ชื่อเล่น: พี่การ์ตูน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระหฤทัยนนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พื้นฐานการวาดภาพเบื้องต้น สีน้ำ รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.21 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: สัตวแพทยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สัตวแพทยศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมปลาย IELTS, TOEFL, TOEIC, GAT O-NET รูปแบบการสอน:…
Read more