Tag Archive: ปิ่นเกล้า

รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์

ติวเตอร์เคมี ม.6 ตัวต่อตัว พิบูลสงคราม

รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์ รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์ สอนพิเศษมัธยมศึกษาตอนต้นปูพื้นฐานความรู้วิชาเคมีและวิทยาศาสตร์  ไปสู่การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเช้ามหาวิทยาลัย ติวตัวต่อตัว และในทุกๆคอร์สรวมทั้งติว PAT2 เคมี ติวเตอร์พร้อมสอนให้ที่บ้าน เรียนพิเศษเคมี หรือการกวดวิชาเคมี เรียนพิเศษตัวต่อตัวเคมี อรุณอมรินทร์   ระดับชั้น เคมี มัธยม ม.1 เคมี มัธยม ม.2 เคมี มัธยม ม.3 เคมี มัธยม ม.4 เคมี มัธยม ม.5 เคมี มัธยม ม.6 PAT2 เคมี เคมี 9วิชาสามัญ…
Read more

สอนพิเศษที่บ้าน บางพลัด

ต้องการติวเตอร์สอนที่บ้าน สุขสวัสดิ์

สอนพิเศษที่บ้าน บางพลัด สอนพิเศษที่บ้าน บางพลัด ด้วยภาวะหน้าที่ ที่ทางผู้ปกครองต้องมี ทำให้สถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดบริการรับสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในด้านการไปรับ ไปส่งน้องๆตามสถาบันในเมือง ซึ่งมีการจราจรแน่นหนา และค่อยเป็นครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาของน้องๆแบบใกล้ชิด ต้องการติวเตอร์แบบไหนทางผู้ปกครองสามารถแจ้งได้ตามรายวิชา หรือต้องการให้จัดติวเตอร์ดูแลการบ้านทุกวิชาก็ได้เช่นเดียวกัน   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter…
Read more

หาติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า

สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แจ้งวัฒนะ

หาติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า หาติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า รับติวตามบ้าน เปิดรับติวที่บ้าน รับดูแลเสริมทักษะด้านภาษา เป็นครูพี่เลี้ยง เพื่อให้น้องๆมีระบบการเรียนที่ดี ช่วยแนำนะการทำรายงาน การเตรียมตัวสอบ ช่วยเหลือแบ่งเบาผู้ปกครอง ต้องการติวเตอร์สอนที่บ้าน ปิ่นเกล้า สามารถนัดผู้สอนได้ถึงบ้านท่านทันที   แกรมม่า อ่าน-เขียน คำศัพท์ การสื่อสาร   ระดับชั้น ภาษาอังกฤษ อนุบาล อ.1-อ.3 ภาษาอังกฤษ ประถม ป.1-ป.6 ภาษาอังกฤษ มัธยม ม.1-ม.6 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter…
Read more

สอนพิเศษฟิสิกส์ตามบ้านตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า

เรียนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัวที่บ้าน สายไหม

สอนพิเศษฟิสิกส์ตามบ้านตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า สอนพิเศษฟิสิกส์ตามบ้านตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า ติวเตอร์จะสอนเพื่อให้น้องๆที่เรียนไม่เข้า ทำโจทย์ไม่ได้ในฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 เรียนฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมลงเรียนพิเศษกัน วิชาฟิสิกส์เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากอย่างมากมาย ทั้งตีโจทย์ วิเคราะห์โจทย์ จำสูตร … น้องๆสามารถจัดคอร์สอนได้ตามต้องการ ครูผู้สอนมาจากนิสิตที่รับสอนพิเศษด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ เช่น วิศวะ วิทยาศาสตร์  ซึ่งสามารถติวจนถึงระดับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ PAT2 , ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 , ฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ   ระดับชั้น สอนพิเศษฟิสิกส์ มัธยม ม.1-ม.6 สอนพิเศษฟิสิกส์ PAT2 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์…
Read more

ติวเตอร์ตอย | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ตอย เพศ: ชาย วันเกิด: 23/07/1984 อายุ: 28 ที่อยู่ปัจจุบัน: บางบัวทอง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วัดนวลนรดิศ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.08 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ฟิสิกสื…
Read more

ติวเตอร์โบ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์โบ เพศ: หญิง วันเกิด: 11/11/1988 อายุ: 23 ที่อยู่ปัจจุบัน: 139 ถ. พระรามที่ 3 บางคอแหลม บางคอแหลม กทม 10120 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระหฤทัยคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การระหว่างประเทศ…
Read more