รับสอนคณิตศาสตร์ ป.1

ติวเตอร์นุ่น

ชื่อเล่น: นุ่น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.95 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): รัฐประศาสนศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมต้น-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: เขียนฉีทให้น้องแต่ละคนเอง เพราะพื้นฐานและวิธีการรับรู้ของน้องแต่ละคนแตกต่างกัน ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษม.4 ภาษาไทย-อังกฤษ-สังคมม.5 การบ้านป.3 +ติวสอบ eip โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ความสามารถพิเศษ: ชำนาญแกรมมาร์ภาษาอังกฤษ

รับสอนคณิตศาสตร์

รับสอนคณิตศาสตร์

รับสอนคณิตศาสตร์ เนื้อหาวิชาคณิตเป็นอะไรที่ตายตัว แต่ต้องวิเคราะห์เป็นดังนั้นจึงทำให้วิชาคณิตเป็นวิชาอันดับต้นๆที่นักเรียนไม่ชอบกัน เรามีวิธีสอนพร้อมปรับพื้นฐานสอนตั้งแต่ต้นอะไรที่ไม่เข้าใจเราจะทำให้เข้าใจ อะไรที่ว่ายากเราทำให้ง่าย ความเข้าใจของครูสอนพิเศษเป็นสิ่งสำคัญว่าผู้เรียนมีปัญหาแบบไหนโดยวิชานี้จะแบ่งเป็น2วิชาย่อย คือ คณิตหลัก และคณิตเสริม ทางเราได้เปิดหลักสูตรเฉพาะทั้งติวคณิตหลัก ติวคณิตเสริม เพื่อให้ได้การสรุปเนื้อหาที่กระชับและเจาะเนื้อหาเป็นจุดๆง่ายแก่ความเข้าใจ

ติวเตอร์กระติก

ชื่อ: ติวเตอร์กระติก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สิงห์บุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.78 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ทุกระดับชั้น คณิตศาสต์ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: ยึดผู้เรียนเป็นหลัก สามารถปรับระดับการสอนให้เข้ากับผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: เป็นข้าราชการลาศึกษาต่อ อายุราชการ 3 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู …

ติวเตอร์กระติก Read More »