Tag Archive: ราษฎร์พัฒนา

ครูกวดวิชาคณิต ป.5 ที่บ้าน รามคำแหง

สอนคณิตศาสตร์ ม.2 ตามบ้าน ลาดพร้าว

ครูกวดวิชาคณิต ป.5 ที่บ้าน รามคำแหง ครูกวดวิชาคณิต ป.5 ที่บ้าน รามคำแหง เรามีพี่ๆติวเตอร์คอย กวดวิชาคณิตศาสตร์ ให้น้องๆที่มีปัญหาด้านการเรียนคณิตสอนกันให้ที่บ้านเลย ถ้าน้องๆต้องการติวเตอร์สอนคณิตที่มีประสบการณ์แล้ว และสอนตรงจุด ตรงเป้าหมายการเรียนสามารถสมัครเรียนได้ที่ ติวเตอร์โกโฮม และสามารถสอบถามรายละเอียดของติวเตอร์ที่จ้องการจะเรียนพิเศษคณิตได้ว่าเรียนจากมหาลัยไหน คณะอะไร ซึ่งทุกอย่างน้องๆสามารถกำหนดเองได้ทั้งตารางเรียน วัน เวลา สถานที่   หลักสูตร คณิต ป.5 ไทย คณิต ป.5 English Program คณิต ป.5 Inter คณิต ป.5 Bilingual   สอนคณิตศาสตร์ เพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน…
Read more

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 ตามบ้าน ราษฎร์พัฒนา

ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ป.3 ตามบ้าน สุรศักดิ์

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 ตามบ้าน ราษฎร์พัฒนา รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4 ตามบ้าน ราษฎร์พัฒนา วางรางฐานให้แข็งแกร่ง ปูไปถึงการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นำไปประยุกต์ใช้งานได้มองโจทย์และแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆได้  ส่วนใหญ่วิชานี้จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ หลักภาษา เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ ติวเตอร์แต่ละคนมีความถนัดและเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ แกรมม่า การพูด การเขียนภาษาอังกฤษ สามารถสอนอังกฤษได้เป็นอย่างดี   แกรมม่า การอ่าน-เขียน คำศัพท์ การสื่อสาร   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter Bilingual   ติวเตอร์อังกฤษ ม.4 ตามบ้าน ราษฎร์พัฒนา ติวเตอร์เราคัดเลือกเฉพาะตัวผู้เรียนให้การเรียนการสอนเหมาะสมที่สุด การสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ ติวเตอร์โกโฮม…
Read more

ติวเตอร์พิ้งกี้

ชื่อเล่น: พิ้งกี้ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.81 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: ครุุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ GPA (ปริญญาตรี): 3.76 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา การบ้านทั่วไป วิทย์ คณิต อังกฤษ วาดรูป…
Read more

ติวเตอร์ปาน

ชื่อเล่น: ปาน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรียาภัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.53 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ: เทคโนโลยีอาหาร สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 2.77 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: อุสาหกรรมเกษตร ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก…
Read more