Tag Archive: ลาดกระบัง

ติวเตอร์พิม

ชื่อเล่น: พิม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายน้ำผึ้ง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.02 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ประถม-มัธยมต้น และอังกฤษมัธยมต้น-ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นสอนทำโจทย์+ปรับพื้นฐาน+สอนตามความต้องการของผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ประถท และมัธยมต้นEP หมายเหตุ:…
Read more

ติวเตอร์ไหม

ชื่อเล่น: ไหม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตราษตระการคุณ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.03 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว. คณะ: กศบ. สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.69 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์Sine

ชื่อเล่น: Sine เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: องครักษ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.70 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.08 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ป 1-6 สอนรำไทย บุคคลทั่วไป ภาษาไทย…
Read more

ติวเตอร์แอน

ชื่อเล่น: แอน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีภูเก็ต แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.93 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เยอรมัน GPA (ปริญญาตรี): 3.21 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน: พิมพ์ชีทให้ สอนตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ต้องท่องจำ สอนให้เข้าใจหลัก ประสบการณ์การสอน:…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more

ติวเตอร์มด

ชื่อเล่น: มด เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายน้ำผึ้ง แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.43 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: สอนตามความต้องการของผู้เรียน เฉลยและอธิบายข้อสอบอย่างละเอียด สอนเนื้อหาก่อนแล้วให้ทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: ประสบการณ์การสอน:…
Read more

ติวเตอร์พราว

ชื่อเล่น: พราว เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เลยพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.06 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สังคมสงเคราะห์ สาขา(วิชาเอก): สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.22 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล 1 2 3 ประถมศึกษา 1…
Read more

ติวเตอร์บี | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์บี เพศ: หญิง วันเกิด: 11/08/1986 อายุ: 25 ที่อยู่ปัจจุบัน: 888/22 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทย เขตคลองสาน กทม 10600 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพขรบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.79 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สาขา(วิชาเอก): E-Business GPA…
Read more

Tutor Go Home

:~: Tutor Go Home :~:  รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง 1.สอนพิเศษ ประถม1 – มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ 2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์ รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน 3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP …
Read more