Tag Archive: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ติวเตอร์เดียร์

ชื่อเล่น: เดียร์ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.10 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 2.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีวะ คณิตศาสตร์ประถมและมัธยม ภาษาอังกฤษประถมและมัธยม รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ สอนตามที่เด็กเรียน…
Read more