Tag Archive: สมัครสอนพิเศษ ประถม

ติว pat gat igcse ติวเข้า

ติว pat gat igcse ติวเข้า

ติว pat gat igcse ติวเข้า รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ รวมทั้งสอน CU-TEP และ TU-GET ในส่วน Error Identification และ Vocabulary ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยพี่บัณฑิตวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1 ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ( English for Careers ) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวให้เก่งได้ไปพร้อมกับเรา เก่งได้ที่บ้านจะสอนไหนแบบเป็นกันเองและส่วนตัว สามารถถามตอบกันคำต่อคำหมดปัญหาเลยเขิลอายผู้สอน อายเพื่อนเวลาสงสัย ด้วยรูปแบบการสอนตัวต่อตัว การติวเพิ่มเกรดเราจะสอนในแบบพี่สอนน้อง ไม่ว่าจะเรียนพิเศษที่มาก่อนหรือมีความรู้ระดับไหนมาก่อน…
Read more

ติวเตอร์แพรว | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์แพรว เพศ: หญิง วันเกิด: 11/03/1990 อายุ: 22 ที่อยู่ปัจจุบัน: 119/165 ม14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ10130 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Assumption Commercial College แผนการเรียน: อื่นๆ GPA (มัธยมศึกษา): 3.96 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: บริหารธุรกิจ สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี):…
Read more

อัตราค่าเรียนวิชาภาษาไทย

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่ ระดับชั้น คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนต่อไป ระดับอนุบาล 1-3 150 100 50 50 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 250 100 50 50 เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4 250 100 50 50 ระดับมหาวิทยาลัย…
Read more

วิชาภาษาไทย

ภาษาไทยเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากรากศัพท์คำในภาษาไทย เพื่อใช้ภาษาให้พัฒนาความคิดได้