สอนพิเศษ ชีวะ

ติวเตอร์มด

ชื่อเล่น: มด เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.10 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนสนุก เน้นเข้าใจ เป็นกันง่าย มีเทคนิคในการช่วยจำเนื้อหา ประสบการณ์การสอน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประถม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

ติวเตอร์แพท

ชื่อเล่น: แพท เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โยธินบูรณะ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อนุบาลเป็นต้นไป รูปแบบการสอน: มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เป็นกันเอง สามารถโทรปรึกษาการบ้านได้ ประสบการณ์การสอน: ป.4 คณิตศาสตร์ ม.3 คณิตศาสตร์