Tag Archive: สอนพิเศษpat

ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2560

ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2557-2558

ติวเพิ่มคะแนนGAT-PATปี 2560 รับสอนพิเศษ GAT-PATปี 2560 ติวเพิ่มคะแนน สอนปรับพื้นฐานทุกวิชาทั้งภาษาอังกฤษ GATเชื่อมโยง PAT1เลข และอื่นๆ ครอบคลุมทุกอย่าง รับสอนพิเศษ GAT-PATปี 2560 ทุกวิชา เริ่มสอนตั้งแต่ ม.4 ม.5 ม.6  ทุกหลักสูตรไทยและอินเตอร์ สอนพิเศษตั้งแต่เตรียมความพร้อมพื้นฐาน   สัดส่วนที่ใช้คำนวณคะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค่าน้ำหนัก 20% ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าน้ำหนัก 30% ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ำหนัก 10-50% ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ค่าน้ำหนัก 0-40%   ค่าสมัครสอบ GAT/PAT ค่าสมัครสอบ…
Read more

สอนสด ติวสอบPAT1-PAT7

สอนสด ติวสอบPAT1-PAT7

สอนสด ติวสอบPAT1-PAT7 สร้างความพร้อมก่อนสอบ ติวจริงจังแบบหวังผล น้องๆที่เรียนกับติวเตอร์โกโฮมต้องได้คะแนนสูงและสอบติดทุกคน รับติวสอนพิเศษ ที่บ้าน ที่ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สะดวกนัดหมาย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้เรียนสามารถกำหนด วัน เวลา สถานที่ได้ รูปแบบการติว PAT1-PAT7ตัวต่อตัว รับติวสอบPAT ทุกวิชา สอนทั้งแต่ปูพื้นฐานจนถึงข้อสอบระดับประเทศ ข้อสอบAdmission รับสอนน้อกสถานที่เป็นหลัก และที่บ้านหรือตามสถานที่ที่สะดวกนัดหมาย ติวเดี่ยว PAT1-PAT7ตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยได้หมดเลยครับ  รับสอนพิเศษ PAT1-PAT7เสริมเพิ่มเกรด ทุกวิชา ทุกระดับชั้นสอนพิเศษอนุบาล ประถม มัธยม   ติวสอบ  PAT1 คณิตศาสตร์ ติวสอบ  PAT2 วิทยาศาสตร์ ติวสอบ  PAT3 วิศวกรรมศาสตร์…
Read more

ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2

ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2

ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 ด้วยการติวคณิตศาสตร์ใช้เทคนิคขั้นเทพ เรียนล่วงหน้า อัพเกรดในชั้นเรียน ติวสอบมาตรฐาน O-Net ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2 เรื่องสมการกำลังสอง พาราโบล่า ระบบสมการ ตรีโกณมิติ ความน่าจะเป็น การแปรผัน กวดวิชากลุ่มเล็ก ติว ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ติวเข้า โยธิน สามเสน เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ ติวสอบเข้า ม.1 ติวเพิ่มเกรด การันตีช่วยทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เราเป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางวิชาการจากสถิตินักเรียนที่เรียนแล้วได้ผลกว่า 90% ทำให้เรามั่นใจทุกคอร์สการสอนพิเศษทุกหลักสูตรที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จ ทั้งคอร์สติว ม.3 สอบเข้า…
Read more

ติวเตอร์จา | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์จา เพศ: หญิง วันเกิด: 23/02/1990 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: 90 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 57/1 แขวง. บางบำหรุ เขต. บางพลัด ก.ท.ม. 10700 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมวัดนายโรงโครงการภาคภาษาอังกฤษINTENSIVE ENGLISHPROGRAM แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.80 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มศว. คณะ:…
Read more